El conflicte que manté obert la multinacional PEPSICO Inc. contra PEP LEMON pot arribar al seu fi.

Dia 27 de setembre és la data en que els jutges es reuniran al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, per deliberar una resolució, que bé pot ser inmediata o tardar uns dies.

Fa aproximadament tres anys, vàrem registrar legalment la marca PEP LEMON, sense problemes. Al cap de mig any, seguint el mateix procés de registre per les altres marques PEP COLA, PEP ORANGE, PEP TONI, la multinacional PEPSICO Inc. va enviar un escrit de 145 pàgines presentant la seva oposició. En aquest escrit verifica a través del seu volum de vendes ( 67.000 millons de $ ) i el valor de la seva marca (18.000 milions de $), que és una marca renombrada que mereix una protecció especial. És a dir, pel fet de ser gran mereix més protecció!

I com era d’esperar, el funcionari de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) va denegar a Lemon Factory la possibilitat d’utilitzar el nom PEP a les seves begudes. Les negociacions amb Pepsi no han donat cap resultat i, en conseqüència, serà un jutge el que decideixi si PEP i PEPSI es poden confondre de cara a un consumidor mitjà.

A PEP LEMON iniciam una campanya de comunicació, un compte enrere on informarem, amb dades objectives, sobre les diferències entre una beguda multinacional i una local i sobre les raons per les quals PEP i PEPSI no donen pas a comfusió.

Amb aquesta campanya, sota l’etiqueta #PepsinomePipses, cercam la complicitat de l’opinió pública, amb l’objectiu de trobar el suport suficient per demanar a PEPSI que retiri la seva oposició sense sentit.

Quina és la llei que afecta en Pep

La Llei 17/2001 del 7 de desembre de Marques, que aconsegueix “la discriminació positiva” per a Marques renombrades i notòries. És a dir: Marques Multinacionals. Aquesta llei va ser impulsada per Andema i el Foro de Marcas Renombradas, una lobby que es defineix com “Una alianza público-privada de las principales empresas españolas.. y las administraciones públicas competentes”. És a dir, la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En un acte celebrat just després de lʼaprovació de la citada llei, el Sr. Luis de Javier, Vicepresident dʼANDEMA, comentava “En definitiva, con la nueva Ley de Marcas y el reconocimiento explícito de las marcas notorias y renombradas se ha tipificado, a mi entender, el principio de “discriminación positiva.” La DISCRIMINACIÓ POSITIVA que sʼha utilitzat per afavorir sectors o àmbits històricament discriminats (dones, minories ètniques, etc.) sʼutilitza ara per a protegir Marques Multinacionals que són les que precisament dominen el mercat.

El Sr. Luis de Javier continua, “En efecto, los operadores jurídicos tienen ahora el instrumento que les permita proteger, sin reparos ni debilidades, con contundencia y rotundidad la distintividad ganada..”

Sembla que en PEP, segons lʼart. 8.3 de lʼesmentada llei, és un impostor!

– Perquè vol evocar una connexió amb PEPSI;

– Perquè es vol aprofitar indegudament de la PEPSI;

– Perquè vol menoscabar el caràcter distintiu o de notorietat o renom de PEPSI.

PEP no és PEPSI!!

• Pep és un nom propi de Balears, utilitzat majoritàriament, senzill i pròxim.

• Pep és el nom que hem posat al refresc, per dirigir-mos al mallorquí mitjà, al que podries ser tu o jo o qualsevol de noltros.

• Les begudes PEP es produeixen de forma local, natural i amb compromís social.

• Les Peps no es posicionen per competir amb les grans marques multinacionals, ni per producció, ni per filosofia, ni per preus, ni per noms!!

pep lemon, 19/09/2016